Liceul Teoretic ” Traian Vuia ” Făget

   0256 320 577
 contact@liceultraianvuiafaget.ro

„Noi împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşita si împlinire, căci tu ne reprezinţi.”

Liceul Faget

Despre noi

Învăţământul făgeţean are o vechime de aproape un sfert de mileniu, prima şcoală româneasca funcţionând încă din 1774 alături de Şcoala Confesională Germană atestată înca din 1769 ale cărei cursuri le-a urmat ( între anii 1881 – 1883) şi marele inventator Traian Vuia. În anul 1919 cele doua scoli se unifică şi formează Şcoala Primară Urbană din Făget.

Aşezarea localităţii în centrul unei zone cu peste 70 de comunităţi la întretăierea de drumuri comerciale şi strategice, dezvoltarea economică şi financiară cât şi atribuţiile administrativ teritoriale primite de Făget de-a lungul timpului au făcut ca importanţa şi prestigiul său cultural şi spiritual să se impună, concomitent cu un învăţământ de prestigiu. A devenit necesară si posibilă înfiinţarea unui liceu, la început ca şcoală medie mixtă, în toamna anului 1954, apoi ca liceu de cultura generală, cu clase de profil real si uman. Pe toată durata funcţionării sale ( chiar şi în perioada 1977 – 1980 când a fost desfinţat şi a avut clase afiliate ), Liceul Teoretic ” Traian Vuia ” a cuprins şi clase din învăţământul primar si gimnazial, precum şi clase liceale ale cursului seral, populaţia şcolara fiind constantă peste 1325 de elevi, iar cadrele didactice în număr de peste 90.

În prezent şcoala din Făget funcţionează ca liceu teoretic cu profilurile real si uman la filiera teoretica şi profilul servicii, specializare economic, la filiera tehnologică.

Liceul Teoretic ” Traian Vuia ” este şcoală coordonatoare pentru cele 8 scoli cu clasele I – IV, si o şcoală cu clasele I – VIII si pentru cele 9 grădiniţe care compun oraşul Făget.